Жилье в Испании подешевело на треть. Общее снижение цен на недвижимость в Испании с момента начала кризиса составило 33,7%. Только за последние 12 месяцев стоимость недвижимости в Испании упала на 12,3%. При этом межгодовое снижение цен на недвижимость в ноябре (9%) уступает по значительности лишь снижению стоимости жилья в апреле (12,5%), подсчитали эксперты международной оценочной компании Tinsa. Заметнее других упала цена недвижимости на Средиземноморском побережье, где дома и квартиры подешевели более чем на 15%. Примерно настолько же снизились цены на недвижимость в столицах автономий и крупных городах. Как передает La Vanguardia, лучше обстоит дело на Балеарских и Канарских островах, где снижение стоимости жилья по сравнению с ноябрем 2011 года составило всего 9%.

ЄВРАЗІЙСЬКА ПАТЕНТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (ЕАПО)

(11) 017409 (13) B1(11) 017409 (13) B1розділи: A  B  C  D  E  F  G  H   (21) 201000726 (22) 2008розділи: A B C D E F G H

(21)

201000726

(22)

2008.10.30

(51)

F03D 3/04

(2006.01)

(31)

P0700705

(32)

2007.10.30

(33)

HU

(43)

2010.12.30

(86)

PCT / HU2008 / 000128

(87)

WO 2009/056896 2009.05.07

(71)

(72) (73) Дьордь ВІКТОР (HU)

(74)

Полікарпов А.В., Борисова Е.Н.(RU)

(54)

ВІТРОВА ТУРБИНА З ВЕРТИКАЛЬНОЇ ВІССЮ І ВІТРОВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ

(57) 1. Вітрова турбіна з вертикальною віссю (3), що містить ротор (F) і генератор (7), з'єднані з вказаною віссю (3), і опорну конструкцію, яка утримує вісь (3) зазначеного ротора (F) за допомогою підшипників, причому вказаний ротор (F) містить вісь (3), вставлену в верхній підшипник, встановлений у верхній частині верхньої консолі (10), і нижній підшипник, встановлений в будові (20), виконаному на першому поверсі (8), і опорні кільця ( 11), закріплені перпендикулярно осі (3), віддалені один від одного вздовж зазначеної осі (3), і велика кількість дугоподібних до онштейнов (2), вставлених в зазначені кільця (11) і підтримують лопатки (12) турбіни, і містить відбивні пластини (1), що оточують зазначений ротор (F), що відрізняється тим, що є прохід (S) для вітру, утворений між краями , поміщеними на внутрішній діаметр (d1) суміжних лопаток (12), причому зазначений прохід (S) має розмір в залежності від геометричної конфігурації лопаток (12) турбіни і відбивних пластин (1), що оточують зазначений ротор (F), при цьому зазначені лопатки (12) турбіни мають форму, яка визначається щонайменше однієї квадра тичний, і / або тригонометричної, і / або гіперболічної математичної кривої в площині, перпендикулярній утворюючим поверхнях зазначених лопаток (12) турбіни, де розташоване додаткове число розділових лопаток (С), а зазначені відбивні пластини (1) мають відхиляють і опорні елементи в якості підсилювачів (13) ефективності, розташовані між їх внутрішнім (d3) і зовнішнім (d4) діаметрами.

2. Вітрова турбіна по п.1, що відрізняється тим, що число підсилювачів (13) ефективності дорівнює числу зазначених відбивних пластин (1), при цьому зазначені підсилювачі (13) ефективності утворюють замкнутий багатокутник.

3. Вітрова турбіна по п.1 або 2, яка відрізняється тим, що вона містить направляючу (G) опорного ролика, розташовану вздовж зазначеної осі (3) і між зовнішнім діаметром (d2) ротора (F) і внутрішнім діаметром (d3) відбивних пластин (1), причому напрямна (G) складається з опорного кільця (t), виконаного на відбивних пластинах (1), і яка має контакт кільце підшипника кочення, розташованого на зовнішньому діаметрі (d2) ротора (F).

4. Вітрова турбіна відповідно до будь-яким з пп.1-3, яка відрізняється тим, що парні лопатки (16), мають коротші дуги, розташовані симетрично між зазначеними лопатками (12) турбіни на зовнішньому діаметрі (d2) ротора (F), а їх число дорівнює числу лопаток (12) турбіни.

5. Вітрова турбіна по п.4, що відрізняється тим, що в тій же самій площині, що і зазначені підсилювачі (13) ефективності, розташовані тригери (14) вихрового руху, розмежовані чотирма поверхнями.

6. Вітрова турбіна відповідно до будь-яким з пп.1-5, яка відрізняється тим, що вона може бути виконана з додатковою висотою, поверхи (17) виконані відстають один від одного на рівні відстані (h) уздовж зазначеної висоти, а ротори (F ) містять опорні кільця (11), встановлені нерухомо відстають один від одного і мають дугоподібні кронштейни (2), що підтримують лопатки (12) турбіни, які розташовані між зазначеними поверхами (17), при цьому осі (3) ротора (ів) (F ) встановлені в отвір (18) зазначеного поверху (17) через підшипник.

7. Вітрова турбіна по п.6, що відрізняється тим, що вказаний поверх (17) має форму еліпсоїда.

8. Вітрова турбіна відповідно до будь-яким з пп.1-7, яка відрізняється тим, що вона містить пружні елементи, які компенсують різні переміщення частин її осі (3), приводячи до рівномірного обертанню.

Реклама

Реклама
Новости
Реклама
Реклама